جلسه بررسی پایش برنامه عملیاتی 9ماهه سال96 اختصاصی معاونت آموزشی، پژوهشی و فرهن...

جلسه بررسی پایش برنامه عملیاتی 9ماهه سال96

جلسه بررسی پایش برنامه عملیاتی 9ماهه سال96 اختصاصی معاونت آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشکده علوم پزشکی بهبهان برگزار شد. جلسه پایش برنام...
1397/08/22 | SuperUser Account | | اطلاعیه | 173 | 0 نظر | print | |

جلسه بررسی پایش برنامه عملیاتی 9ماهه سال96 اختصاصی معاونت آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشکده علوم پزشکی بهبهان برگزار شد.

جلسه پایش برنامه عملیاتی9 ماهه سال96 معاونت آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشجویی با حضور جناب آقای دکتر ویسی معاون آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشجویی و مسئولین کارگروه های تخصصی سه حوزه آموزش، تحقیقات و فناوری و فرهنگی دانشجویی مورخ 30/11/96 در دفتر معاونت آموزشی پژوهشی و فرهنگی دانشجویی برگزارگردید..

در ابتدای این جلسه دو ساعته جناب آقای دکترویسی ضمن تاکید بر مهم دانستن برنامه عملیاتی و لزوم شناسایی نقاط ضعف و نارسایی ها در راستای رشد و بالندگی دانشکده، تمامی شاخص های این معاونت مورد بررسی قرارگرفت. همچنین سرکارخانم اسدی عضو هیات علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشکده، گزارشی از میزان پیشرفت برنامه عملیاتی طی 9 ماه گذشته به تفکیک کارگروه ها ارائه دادند .

درادامه نیز مسولین کارگروه های سه حوزه ، در راستای اهمیت اجرایی شدن برنامه عملیاتی و لزوم ارائه به موقع مستندات مطالبی را عنوان نمودند و در پایان نیز مقرر شد با پیگیری های لازم کارگروه ها، طی فرصت باقی مانده اقدامات مقتضی جهت ثبت دقیق و مناسب مستندات در سامانه انجام گیرد.

لازم به ذکراست برنامه پایش عملیاتی بر اساس سند چشم انداز ۱۴۰۴ در راستای جامعه‌ای برخوردار از سلامت، و شامل برنامه عملیاتی مشترک و اختصاصی است که سطح پیشرفت آن توسط وزارت بهداشت پایش می شود. این برنامه ازسال 1395 تدوین و دراختیار دانشگاه ها قرارگرفته است. و در راستای آن یک نرم افزار تحت وب طراحی شده که در آن تمام دانشگاه‌ها حضور دارند و می‌توان با استفاده از آن وضعیت دانشگاه‌ها و میزان پیشرفت آنها در هر یک از برنامه‌ها را مشاهده کرد

نویسنده
SuperUser Account

Kasraco@Gmail.om
*******

SuperUser Account

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجو