طی احکامی از سوی دکتر محمد پور سر پرست دانشکده علوم پزشکی ، دکتر مظلومی به عنوا...

انتصاب سرپرست جدید معاونت های درمان و آموزش

طی احکامی از سوی دکتر محمد پور سر پرست دانشکده علوم پزشکی ، دکتر مظلومی به عنوان سرپرست معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی و دکتر روزب...
1397/08/22 | SuperUser Account | | اطلاعیه | 223 | 0 نظر | print | |

طی احکامی از سوی دکتر محمد پور سر پرست دانشکده علوم پزشکی ، دکتر مظلومی به عنوان سرپرست معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی و دکتر روزبه به عنوان سرپرست معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی منصوب شدند

نویسنده
SuperUser Account

Kasraco@Gmail.om
*******

SuperUser Account

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجو